Naperokuja_hahmot.jpg

Naperokujan toimintaa ohjaa itse laadittu toimintasuunnitelma

Naperokuja on yksityinen päiväkoti, jossa on vain yksi lapsiryhmä. Päiväkodissa noudatetaan omaa, itse laadittua toimintasuunnitelmaa. Päiväkodin lapsimäärä on 18–24 lasta ja lapset ovat iältään 0–6 vuotiaita. Työntekijöitä on yhteensä neljä, joista yksi on lastentarhanopettaja ja kolme lastenhoitajaa. Usein Naperokujalla on myös opiskelijoita työharjoittelussa.

Hoito on kokopäivähoitoa ma–pe klo 5:30–16:30 välisenä aikana. Toisinaan olemme joustaneet aukioloajoissa hoidon tarpeen mukaan. Päiväkoti on auki ympäri vuoden, poikkeuksista ilmoitetaan hyvissä ajoin. Arkipyhinä päiväkoti on suljettu. Päiväkodissa ei toimi esikoulua, vaan eskarit saattelemme toiseen päiväkotiin esikouluun ja haemme päivän päätyttyä takaisin iltapäivähoitoon.

Päiväkodissa annamme lapsille rajat, rakkauden sekä turvallisen yhdessäolon ja kodinomaisen hoitopaikan. Meillä lapset saavat olla lapsia, leikkiä ja elää satujen maailmassa. Lapsi on tiedonhaluinen, aktiivinen, ainutlaatuinen, leikkien kokeileva yksilö, joka tarvitsee turvaa, huolenpitoa ja rajoja. Kodikkaassa ympäristössä lapsi huomioidaan yksilönä, kannustaen ja rohkaisten häntä omatoimisuuteen, kuunnellen ja kunnioittaen lasta ideoineen, jotta hän tuntisi olevansa tärkeä ryhmässään.

Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma TLP, eli Toimiva lapsi & perhe -menetelmää hyväksi käyttäen. TLP on tarkoitettu lapsen hyvinvoinnin kannalta keskeisten tekijöiden kartoittamiseen ja vahvistamiseen sekä lapsen kehityksen tukemiseen ja ongelmien ehkäisemiseen erityisesti silloin, kun vanhemmilla on vaikeuksia. Naperokujalla lapsen kehitystä seurataan paitsi yksilönä myös osana isompaa ryhmää.

Kielellistä kehitystä tuetaan lukemalla paljon tarinoita ja satuja sekä loruja. Liikkumisessa painotamme ulkoilua, metsäretkiä ja ohjattuja toiminta- ja jumppatuokioita. Opettelemme myös käytöstapoja joka päiväisissä toiminnoissamme ja käymme lasten kanssa yhdessä kaupassa, kirjastossa, eskareita viemässä jne. Samalla opettelemme lähiympäristössä liikkumista ja liikennesääntöjä. Viikottaiseen suunnitelmaamme kuuluvat lisäksi musiikki ja kädentaidot, yhdessä leikkimistä ja pelailemista unohtamatta.